„Миксирай празничния дух с Schweppes”

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА „Миксирай празничния дух с Schweppes“

„Миксирай празничния дух с Schweppes“наречено за краткост „Кампанията”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Ню Момент Ню Айдиас ООД, ЕИК: 130158434 гр. София, ул. „Балша“ 3, бл. 8, ет.5, наричано по-нататък “Партньор’’.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. В Кампанията може да се включи всеки, който иска да покаже своите бармански-любителски умения в домашни условия, посредством закупуване на продукти съобразно посоченото по-долу и изготвяне и качване на снимка, показваща направен коктейл. Снимката трябва да бъде авторска с присъстващите елементи разписани в правилата на тази Кампания.

Кампанията се провежда на четири последователни етапа – (i) покупка на продукти, изготвяне и качване на снимка от страна на Участниците; (ii) теглене на награди (iii) обявяване на победители, подробно описани по-долу.  

2.2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.3. Официалните правила се публикуват на сайта https://mybar.bg/ за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://mybar.bg

2.5. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. 

2.6. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията има право да участва:

  • Всяко физическо лице
  • Навършило 18 годишна възраст
  • Живеещо на територията на Република България
  • Регистрирано на https://mybar.bg със следните данни: име, имейл адрес, телефон, потвърждение, че има навършени 18 години
  • Закупило продукти, изготвило и качило снимка как приготвя избрания от него коктейл, отговарящ на условията на тази Кампания и тези Официални правила, качено посредством социална платформа Instagram и https://mybar.bg в периода 28.11.2022г – 25.12.2022г.
  • Декларирало съгласие с Официалните правила на Кампанията и че е запознато с политиката за поверителност на Организатора

4.2. В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора -„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, „Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със КАМПАНИЯТА, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира в 00:01ч. на 28.11.2022г. и продължава до 23:59ч. на 25.12.2022г.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Кампанията се провежда в три последователни етапа, както следва: закупуване на продукти с марка Schweppes, Coca-Cola или Sprite на или над минимална посочена стойност, качване на снимка на коктейл на https://mybar.bg и теглене на победители.

Изборът на коктейл е по преценка на участниците.

Един Участник, който отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.1. и 4.2.,  има право да се включи в Кампанията с по един коктейл.

За да може Участникът да се включи в Кампанията, е необходимо да изпълни изискванията за участие и да качи снимка на готовия си коктейл на https://mybar.bg, както и по желание в социалната платформа Instagram с хаштаг #schweppescheers.

За участие в тегленето на награди се допускат участници, които са изпълнили всички изисквания, описани по-долу:

Детайлни изисквания за участие:

За да премине одобрение, участникът трябва да:

        Закупи  безалкохолен продукт  Schweppes (Schweppes Сода, Тоник, Мандарина, Pink Tonic Style, Битер Лимон или Нар), Coca-Cola (Coca-Cola Original или Coca-Cola Zero Sugar) или Sprite, както и други необходими продукти за избрания от Участника коктейл. Участникът е необходимо да запази касовата бележка поне до края на Кампанията. Минималната стойност на безалкохолните продукти на Schweppes, Coca-Cola или Sprite за участие в кампанията, трябва да бъде поне 1 (един) лв с вкл. ДДС за участие в томбола за награда „Бармански сет“ и поне 4 (четири) лв с вкл. ДДС за участие в томбола за награда „Бар за вкъщи“;

        Заснеме фото-съдържание на своя алкохолен или безалкохолен коктейл с избрания от него безалкохолен продукт.  Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg   и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани с Кампанията също следва да отговарят на тези правила и политики.   

        Качи заснетото фото-съдържание на https://mybar.bg и по желание в свой публичен профил в социалната платформа Instagram като добави в описанието на публикацията използваните съставки в коктейла, както и задължителният хаштаг: #schweppescheers

        Качената снимка, трябва да бъде регистрирана чрез формата за участие на https://mybar.bg

        На снимката не трябва да има показана консумация и присъствие на хора. 

За да може Участникът да се включи в Кампанията, неговата творба НЕ ТРЯБВА да:

 съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

 уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

  рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

●  изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

● свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;

● съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;

●  рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

  съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

  нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

  препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

●  съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

  бъде обект на чуждо авторско право;

  се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на напитки, разпространявани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

  омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг на Първокласни спиртни напитки.

В Кампанията се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно в тези Официални правила.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към следващ етап, в случай че неговата снимка не е в разрез горепосочените изисквания.

Победителите ще бъдат изтеглени и уведомени в края на всяка седмица на томболен принцип, като в тегленето всяка следваща седмица не участват вече наградени лица.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1 Наградите, които се предоставят на печелившите са както следва; /Вид и брой награди/:

·        5 броя портативни бар шкафове за вкъщи. Повече информация за тази награда ще откриете в точка 8.7 по-долу.

·       35 броя бармански сет, включващ шейкър/смесителна чаша, джигър/мерителна чашка, стирър/цедка за коктейли, мъдлър/преса за коктейли , пурер/дозатор за бутилки и барова лъжица за коктейли, опаковани в специално изработена кутия.

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Кампанията и са изтеглени на томболен принцип.   

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията

 

8.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника за спечелената от него награда

 

8.3. Спечелилият Награда от точка 7.1. ще бъде помолени да предостави своите три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация Кока-Кола ХБК България поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

 

8.4. За получаване на награда от точка 7.1 организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в период от 14 работни дни след изтеглянето на победителите.

 

8.5. Участникът ще бъде необходимо да предостави в срок до 5 дни след поискване адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер. В случай че представител на Организатора или Партньора не е могъл да се свърже с печеливш за да получи адрес, на който да му бъде доставена наградата,  или печелившият не е предоставил пълен и точен адрес в посочения по-горе срок,   това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.  Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни след приключване на Кампанията и обявяването на печелившите, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

8.6. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта, както и да представи касовата бележка, от която да е видно изпълнението на изискването за покупки на продукти на Организатора на или над посочената стойност. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, и/или печелившият не представи за справка лична карта и/или касова бележка, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила,  Организаторът не му предоставя наградата и не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

8.7. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за три имена и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите (в случай че печелившият не посети събитието на което да му бъде връчена лично, съгласно описаното по-горе), както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

8.8. Спечелилите са задължени да  си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност

 

8.9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

8.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Кампанията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Кампанията.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, транспорт, аксесоари, облекло, покупки на продукти, материали и др. на участник в Кампанията и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Кампанията и ползването на евентуално спечелена награда.

9.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците.

9.4. (1) Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Кампанията. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата.

(2) С регистриране за участието си в Кампанията и публикуване на линк към платформата, където е качено авторското произведение на участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата, както и същото да бъде популяризирано в срок до три месеца след края на Кампанията без за това да се дължи заплащане на автора-участник от страна на Организатора или Партньора.

9.5. Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

9.8. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът на Кампанията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Кампанията.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, такси за услуги на трети лица, стойност на закупени продукти и материали и др. на участник в Кампанията и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Кампанията и ползването на евентуално спечелена награда. 

10.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците и/или неспазване от страна на участниците условия за ползване на услуги и/или платформи на трети лица (Facebook и Instagram).

10.4. (1) Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на създаване, разпространение, ползване и участие в Кампанията с видеа по предвидения в настоящите Официални правила начин.

(2) С регистриране за участието си в Кампанията и публикуване на линк към платформата, където е качена снимката създадена от участника, същият декларира  изричното си съгласие тя, както и имената и други данни на участника, да бъде показвана и разпространявана в Платформата https://mybar.bg, както и същата да бъде популяризирана в срок до Година след края на Кампанията без за това да се дължи заплащане на участника и/или на трети лица от страна на Организатора или Партньора.

10.5. Организаторът на Кампанията не се задължава да уведомява участници, че не са печеливши.

10.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

10.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в тези Официалните правила.

10.8. Организаторът няма да носи отговорност за не предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник/ гласуващ, Организаторът има право да го лиши от участие в Кампанията или определяне на печеливши и награди в Кампанията. В тези случаи на участниците и гласуващите не се дължи уведомление или компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в тази Кампания участниците и гласуващите разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник/гласуващ и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за гласуване, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник/гласуващ може да прекрати участието си в Кампанията като се свърже с Партньора на имейл адрес: promo@newmoment.bg , с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://mybar.bg , както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Промоция участниците/гласуващите декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

        Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

        Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

        Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

        Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

        Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

        Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

        Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

        Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка със Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

 

ЧАСТ 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Организаторът може да прекрати Кампанията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците/ гласуващите не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.

Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 070017117 – безплатно от цялата страна всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

С включването си в Кампанията, участниците, съответно гласуващите приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.