ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За MyBar.bg защитата на личната информация е от изключително голямо значение. Ние дълбоко вярваме в правото на личността на поверителност и неприкосновеност. 

Тази декларация за поверителност обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни, когато посещавате нашия сайт или се свързвате с нас; описва правата Ви и как можете да ги упражнявате.  

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

Българското дружество Локалс ООД („Локалс” или „нас“, или „ние“) е администраторът на данни, отговорен за обработката на лични данни, описани в настоящата декларация за поверителност.

БЪРЗ ПОГЛЕД ВЪРХУ КЛЮЧОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ НА ЛОКАЛС ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

Локалс ООД събира и използва личните данни, които ни предоставяте или които ние събираме за Вас, когато посещавате нашия сайт, с рекламна цел, като Ви предоставя своите продукти и услуги, осъществява връзка с Вас с цел маркетинг или други търговски цели, отговаря на Вашите запитвания относно продуктите ни, улеснява участието Ви в нашите оферти и промоции и анализира и подобрява качеството на своите продукти или услуги.

Достъпът до сайта ни и използването му от Ваша страна са предмет на общите условия на нашата Декларация за поверителност и всички приложими закони. Обработването на личните Ви данни ще се ограничава до това, което е необходимо във връзка с горепосочените цели. Ние ще искаме Вашите изрично съгласие само когато е необходимо чрез опции за получаване на съгласие, за да упражнявате пълен контрол върху информацията, която обработваме и съхраняваме за Вас. В противен случай ще обработваме Вашите лични данни само ако е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас, за спазване на правното задължение на Локалс ООД и/или за целите на законните интереси на Локалс ООД.

Обикновено обработваме Вашите лични данни в Европейския съюз, но те може също така да се съхраняват в системи, базирани по целия свят, и може да се обработват от трети страни-доставчици на услуги , действащи от наше име. Тези системи и доставчици може да са базирани на територии извън ЕС, които не осигуряват ниво на защита на правото на неприкосновеност на личния живот еквивалентно на това в ЕС. В този случай Локалс ООД  ще приложи адекватни технически и организационни мерки за опазване на Вашите лични данни и осигуряване на ниво на защита, еквивалентно на това в страната на произход. Можете да потърсите допълнителна информация и да упражнявате правата си за достъп, коригиране, анулиране, възражения и преносимост на данни по отношение на личните си данни, като се свържете с нас на имейл адрес: office@locals.bg

Възможно е да променяме от време на време настоящата Декларация за поверителност, като публикуваме нейната актуализирана версия на сайтовете си. Ще оповестяваме всяка съществена промяна, за да можете напълно да разберете промените, които действително се прилагат. Моля, преглеждайте тази Декларация за поверителност често, за да сте винаги информирани за това как използваме личните Ви данни.

Настоящата Декларация за поверителност е с дата 04.08.2022г. 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Видът на информацията и на личните данни, които събираме за Вас, когато посещавате нашите сайтове или взаимодействате с нас, може да включва следното:

 • Предоставените от Вас лични данни — например Вашето име, пощенски адрес и други данни за контакт като телефонния номер и имейл адреса Ви, Вашите заявки, всякакви оплаквания, които може да имате, както и всички други данни, които получаваме, ако комуникираме с Вас по имейл, онлайн или чрез социални медии, и всяка друга информация, която предоставяте — например когато се регистрирате в нашите сайтове, абонирате се за бюлетините ни, участвате в нашите оферти и промоции, предоставяте клиентски отзиви, участвате в проучвания или купувате нашите продукти или услуги;
 • Информация за плащане — включително данни за извършване на покупки като данни за платежната Ви сметка, номера на кредитни и дебитни карти, дата на изтичане, адрес за доставка и фактуриране;
 • Информация за влизане в профила — включително всяка информация, която е необходима за създаване на потребителски профил като например потребителско име, парола и въпрос и отговор за сигурност;
 • Автоматично събрана информация — включително информация за компютъра, IP адреса и браузъра Ви, която можем да събираме, например когато използваме собствени бисквитки в сайтовете си или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл. За допълнителна информация вижте нашата Политика за бисквитките.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събираме и използваме Личните Ви данни за целите, посочени по-долу, на законна основа. Моля, имайте предвид, че доколкото вече имаме информация за Вас, можем да използваме тази информация за същите цели.

За законни търговски интереси: може да използваме Вашите лични данни (както обобщени, така и на индивидуална база) като данните Ви за контакт, Вашата сметка и електронни идентификационни данни, информация за покупките Ви в нашите магазини и онлайн с рекламна цел и с цел анализиране и подобряване на качеството на продуктите или услугите ни, както и за да Ви разберем като клиент.

Това също така означава, че анализираме информацията, която ни предоставяте, както и използването от Ваша страна на нашите сайтове или на продуктите и услугите ни, и използваме цялата тази информация, за да я подобрим и да Ви предложим по-добър потребителски опит (например анализираме какви уеб страници посещавате, кои продукти и услуги използвате и харесвате и как ги използвате).

Също така може да използваме личните Ви данни за законни търговски интереси като: генериране на обобщени статистически данни за потребителите на нашите продукти и услуги; подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами; за целите на целостта на системата; да Ви напомняме по имейл за Вашата изоставена количка за пазаруване или да Ви изпращаме потвърждения за поръчки; улесняване нашите бизнес операции, управление на фирмените политики и процедури; за да имаме възможност да извършваме корпоративни сделки като сливане, продажба, реорганизация, прехвърляне на активи или фирми на Локалс ООД , придобиване, фалит или подобни събития; както и за други законни бизнес цели, разрешени от приложимото право, за които в същото време ще предоставим съответната информация.

За изпълнение на условията на даден договор: за закупуване на нашите продукти или услуги или за разработване на конкурс, състезание или промоция, в които може да участвате, за да осъществим промоцията и да се свържем с Вас, ако станете победител, за да можем да отговорим на всяка заявка за информация, направена чрез функциите „Свържете се с нас“.

Възможно е също така да използваме Вашата информация въз основа на съгласието Ви ако е предоставено, например за маркетингови цели и за приспособяване на нашите комуникации с Вас въз основа на Вашите профили чрез електронна поща, SMS, други електронни средства или по друг начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време; вижте какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас?

За да спазваме правните си задължения като например поддържането на подходяща търговска документация, разглеждане на жалби, направени чрез службата ни за обслужване на клиенти, като спазваме законовите изисквания от страна на публичните органи и приложимите закони и разпоредби или друго, което се изисква от закона.

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас (например за времето, необходимо за да отговорим на запитвания или да разрешим проблеми)

.

Затова може да запазим личите Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. Вместо да унищожаваме или изтриваме личните Ви данни, може да ги направим анонимни, за да не могат да бъдат свързвани с Вас или отнесени към Вас. В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни записи за определен период от време.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Можем да споделяме Вашите лични данни със:

 • Доставчици на услуги и лица, обработващи данни. Може да ангажираме трети страни-доставчици, представители, доставчици на услуги и свързани юридически лица да ни предоставят услуги от наше име като например поддръжка на вътрешните операции на нашите уебсайтове, мобилни приложения или онлайн магазини (включително доставчици на услуги за социалните медии, оператори по плащанията, агенции за активиране на марката, доставчици на анализи на данни и трети страни, които използваме за изпращане на Вашите поръчки на домашния Ви адрес например доставчици на пощенски куриерски услуги) или за техническа обработка (например хостинг услуги или съхранение на данни), или за услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти, както и свързани офлайн услуги за подкрепа на продукти или с рекламна цел (например организатори на състезания, лотарии и конкурси, лица, обявяващи победители, агенции за управление на събития, доставчици на награди или обезщетения) и други свързани услуги.
 • Докато предоставят услугите си, те може да осъществяват достъп, да получават, да поддържат или по други начин да обработват лични данни от Ваше име. Договорите ни с тези доставчици на услуги не позволяват използването на Вашата информация за техни собствени цели, включително и за маркетинговите им цели. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни.
 • Партньори. Понякога можем да Ви предложим услуга или приложение в сътрудничество с партньори (например съавтори или лицензодатели, лицензополучатели или дистрибутори на нашите маркови продукти). Затова може да се наложи да разкрием личните Ви данни на тези партньори. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни или при съвместен контрол. В случаите, в които оповестяването на Вашите лични данни на партньори-трети страни се осъществява въз основа на Вашето съгласие или заявка от Ваша страна, когато е уместно, ясно ще Ви уведомяваме за споделянето, като ще имате избор да не участвате или да възразите по други начин срещу подобно споделяне.
 • Трети страни в случай на законово изискване. Може също да разкрием Вашите лични данни, ако считаме, че се изисква по закон, или че това е разумно необходимо за спазване на правните процедури; когато считаме, че е необходимо или уместно да разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, като например да разследваме действителни или подозирани измами или нарушения на закона, нарушения на сигурността или нарушения на настоящата Декларация за поверителност; да отговаряме на жалби срещу нас; и за защита на правата, имуществото или личната безопасност на Локалс ООД , нашите клиенти или обществеността.
 • Трети страни в случай на корпоративна транзакция. В допълнение, информация за клиентите ни, включително лични данни, може да бъде разкрита като част от сливане, продажба, реорганизация, прехвърляне на активи или фирми на Локалс ООД , придобиване, фалит или подобни събития.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Обикновено ще обработваме Вашите лични данни в рамките на Европейския съюз. 

В определени случаи можем да използваме някои доставчици-трети страни, които ни помагат да предоставяме бизнес услуги. Тези трети страни могат да имат достъп до или само да хостват Вашите лични данни, но винаги ще го правят съгласно нашите указания и договорни отношения. Когато тези трети страни се намират на територии (извън ЕС), които може да не предлагат ниво на защита на правото на неприкосновеност на личния живот, еквивалентно на това, което се прилага в рамките на ЕС, ще предприемаме всички необходими стъпки, за да проверяваме дали Вашите лични данни са защитени на адекватно ниво. Това ще се осъществява или чрез сключване на споразумения за трансфер на данни, или като се гарантира, че третите страни са сертифицирани по съответните схеми за защита на данните.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪХРАНЯВАМЕ ЗА ВАС?

Вие имате следните права:

 • да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
 • да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);
 • да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
 • да ограничите обработването на личните си данни, когато:
  • точността на личните данни е поставена под съмнение;
  • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;
 • да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;
 • да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.
 •  

В случай че имате оплакване относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да ни го изпратите, като кликнете върху формуляра ни Свържете се с нас  или като се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: office@locals.bg

Може също да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните.

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, настоящата Декларация за поверителност или ако желаете да упражните някое от посочените по-горе права, моля, свържете се с нас. Можете да ги изпратите, като кликнете върху формуляра ни Свържете се с нас  или като се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: office@locals.bg

Когато това е възможно и необходимо, ние ще направим всичко възможно да Ви предоставим права в рамките на един месец.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетин или маркетингови съобщения по всяко време безплатно, като следвате инструкциите в маркетинговата комуникация или дори сега, като използвате опцията за отписване от регистрация в нашия формуляр Свържете се с нас. Можете също да контролирате тези настройки от настройките на профила си, когато се прилага.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Когато участвате в някой от нашите myBar.bg профили или MyBar.bg присъства в някой от различните форуми на социалните медии като Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube и др., трябва да сте запознати и да знаете как се работи с предоставените инструменти от тези сайтове, които ви позволяват да избирате как да споделяте личните данни в профила(ите) си в социалните медии.

За тези форуми се прилагат практиките или политиките за защита на личните данни на тези трети страни, затова Ви препоръчваме да прочетете приложимите Декларации за поверителност, условията за ползване и свързаната с тях информация за това как се използват личните Ви данни в тези социални медии.

Освен това нашите сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни; ако следвате тези връзки, ще излезете от нашите уебсайтове и мобилни приложения. Въпреки че тези уебсайтове на трети страни са избрани внимателно, Локалс ООД  не поема отговорност за използването на личните Ви данни от тези организации. За повече информация и подробности, моля, направете справка с раздела за Декларации за поверителност на данните на трети страни и изявлението за поверителност на уебсайта, който посещавате (ако е предоставено такова изявление).

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ЛОКАЛС ООД

Локалс ООД  има длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което отговаря за спазването на закона за защита на данните. Можете да се свързвате по всяко време с длъжностното лице по защитата на данните на Локалс ООД  или с неговата служба по всяко време, ако имате въпроси, съмнения относно обработката на личните Ви данни или някакъв проблем, свързан със защитата на данните.

Можете да се свържете с ДЛЗД, като изпратите имейл на office@locals.bg