ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО “HomeMasters – за барманите вкъщи“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА “HomeMasters – за барманите вкъщи“ 

“HomeMasters – за барманите вкъщи“ наречено за краткост „Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, ЕИК: 204901147 София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък “Партньор“.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. В Състезанието може да се включи всеки, който иска да покаже своите бармански-любителски умения в домашни условия, посредством закупуване на продукти съобразно посоченото по-долу и изготвяне и качване на видео, показващо тези умения. Видеото трябва да бъде авторско, показваща направата на избран от Участника коктейл, спрямо избраната от него Категория и съобразно правилата на това Състезание.

Състезанието се провежда на четири последователни етапа – (i) покупка на продукти, изготвяне и качване на видеа от страна на Участниците; (ii) гласуване от публика;  (iii) теглене на награди от MateKitchen и  (iv) обявяване на победители, подробно описани по-долу. За победители от гласуване от публиката се определят по един участник за всяка категория, събрал най-много гласове от публиката за съответната категория, съгласно описаното по-долу.  За победители от теглене на награди от MateKitchen се считат петимата участници определени, съобразно описаното в чл. 6.1.3. по-долу. 

2.2. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.3. Официалните правила се публикуват на сайта https://mybar.bg/homemastersза целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://mybar.bg/homemasters

2.5. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието. 

2.6. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

1.      Всяко физическо лице

2.     Навършило 18 годишна възраст

3.     Живеещо на територията на Република България

4.     Регистрирано на https://mybar.bg/homemasters със следните данни: име, имейл адрес, телефон, потвърждение, че има навършени 18 години

5.     Закупило продукти съгласно описаното по-долу за съответната Категория, изготвило и качило видео как приготвя избрания от него коктейл в съответната Категория, отговарящ на условията на това Състезание и тези Официални правила, качено посредством социална платформа Instagram/Facebook в периода 01.09.2022г – 11.09.2022г. и предоставило линк към него

6.     Декларирало съгласие с Официалните правила на Състезанието и че е запознато с политиката за поверителност на Организатора

4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора -„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, „Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Право на гласуване за участващите в състезанието има:

1. Всяко физическо лице

2. Навършило 18 годишна възраст

3. Живеещо на територията на Република България

4. Регистрирало своя глас на https://mybar.bg/homemasters в следните стъпки:

Стъпка 1: Регистрация – посредством въвеждане на две имена, имейл адрес и потвърждаване, че гласуващото лице е декларирало съгласие с официалните правила на Състезанието, че е запознато с политиката за поверителност на Организатора, както и че има навършени 18 години

Стъпка 2: Гласуване – след регистрация, гласуващото лице на имейл получава уникален код, който е необходим за въвеждане при гласуването.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 01.09.2022г. и продължава до 23:59ч. на 17.10.2022г.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1.  Състезанието се провежда в четири последователни етапа, както следва:

 

6.1.1 Етап 1 – Изпращане на авторски материали за участие в СЪСТЕЗАНИЕТО

(покупка на продукти, изготвяне и качване на видеа от страна на Участниците):

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 01.09.2022г. и продължава до 23:59ч. на 30.09.2022г.

Платформата на “HomeMasters” е разделена на 3 категории за участие с различни условия за продукт в тях. Категориите на Състезанието са разделени по следния начин:

·       Категория STARTER – Коктейл със задължителен продукт на Кока-Кола ХБК България от марката Schweppes (Schweppes Сода, Тоник, Мандарина, Pink Tonic Style, Битер Лимон и Нар)

·       Категория PRO – Коктейл с алкохолен бранд от портфолиото на Кока-Кола ХБК България (Whisky Naked Malt, Gentleman Jack, Vodka Finlandia, Rum Brugal, Gin Bulldog или Jägermeister MANIFEST)

·       Категория MASTER – Коктейл със закупена Mystery BOX от сайта (При изборът на категорията Участникът ще бъде насочен към поле за закупуване), с включен алкохолен и безалкохолен продукт, двата на брандове от Кока-Кола ХБК България, както и добавки за коктейли от сайта www.mybar.bg

Изборът на Категория е по преценка на участниците.

Един Участник, който отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.1. и 4.2.,  има право да се включи в Състезанието с по един коктейл във всяка една от Категориите

За да може Участникът да се включи в Състезанието, е необходимо да изпълни изискванията за участие в съответната Категория и да качи видео как създава коктейл от избраната категория или снимка на готов коктейл, посредством регистрация и качване на линк към създаденото от него видео в съотвествие с описаното в тези Официални правила в съответната за категорията платформа, както следва:

        Ако участникът избере категория „STARTER”, то той трябва да има създаден профил в социалните мрежи Facebook/ Instagram, който профил да бъде публичен, след което да качи видеото/снимката в профила си. След успешно качване, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация „HomeMasters” на https://mybar.bg/homemastersУчастникът може да сподели директно снимка/видео на направения от него коктейл в съответното поле за това.

        Ако участникът избере категория „PRO”, то той трябва да има създаден профил в социалните мрежи Facebook/ Instagram, който профил да бъде публичен, след което да качи видеото/снимката в профила си. След успешно качване, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация „HomeMasters” на https://mybar.bg/homemastersУчастникът може да сподели директно снимка/видео на направения от него коктейл в съответното поле за това.

        Ако участникът избере категория „Master”, то той трябва да закупи Коктейлна кутия със скрито съдържание от сайта www.mybar.bg и да има създаден профил в социалните мрежи Facebook/ Instagram, който профил да бъде публичен, след което да качи видеото/снимката в профила си. След успешно качване, участникът трябва да изпрати линк и попълни форма за регистрация на секцията за регистрация „HomeMasters” на https://mybar.bg/homemastersУчастникът може да сподели директно снимка/видео на направения от него коктейл в съответното поле за това.

 

В Състезанието се допускат само участници, които изпълнят още и предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно по-долу тук:

 

Детайлни изисквания за участие в съответните категории:

1. Изисквания за авторските материали в категория „STARTER

За да премине одобрение през първи етап в категория  „STARTER”, участникът трябва да:

        Закупи  продукт  Schweppes (Schweppes Сода, Тоник, Мандарина, Pink Tonic Style, Битер Лимон и Нар), както и други необходими продукти за избрания от Участника коктейл, като стойността на Schweppes продуктите, трябва да бъде на минимална стойност от 3,50лв. Участникът е необходимо да запази касовата бележка поне до края на Състезанието;

        Заснеме визуално съдържание на това как приготвя своя коктейл с избрания от него Schweppes продукт.  Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg   и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

        Качи заснетото визуално съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram, или сподели визуалното съдържание чрез поле във формата за регистрация 

        Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейла, както и хаштаг: #HomeMasters2022 

        Каченото визуално съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters

        Видеото трябва да бъде с продължителност до 2 минути;

        Във визуалното съдържание ясно трябва да бъде заснето използването на продуктите.

        Във визуалното съдържание Не трябва да присъстват други хора, освен участникът.

        Във визуалното съдържание не трябва да има показана консумация  

 

2. Изисквания за авторските материали в категория „PRO

За да премине одобрение през първи етап в категория  „PRO”, участникът трябва да:

        Закупи продукт на алкохолен бранд от портфолиото на Кока-Кола ХБК България (Whisky Naked Malt, Gentleman Jack, Vodka Finlandia, Rum Brugal, Gin Bulldog или Jägermeister MANIFEST) , както и други необходими продукти за избрания от Участника коктейл, като стойността на алкохолните продукти от портфолиото на Кока-Кола ХБК България, трябва да бъде на минимална стойност от 5,50лв. Участникът е необходимо да запази касовата бележка поне до края на Състезанието;

       Заснеме визуално съдържание на това как приготвя своя коктейл с избраната от него алкохолна марка.  Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg   и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

      Качи заснетото визуално съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram, или сподели визуалното съдържание чрез поле във формата за регистрация 

       Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейла, както и хаштаг: #HomeMasters2022 

        Каченото визуално съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters

        Видеото трябва да бъде с продължителност до 2 минути;

        Във визуалното съдържание ясно трябва да бъде заснето използването на продуктите.

        Във визуалното съдържание Не трябва да присъстват други хора, освен участникът.

        Във визуалното съдържание не трябва да има показана консумация  

 

3. Изисквания за авторските материали в категория „MASTER

За да премине одобрение през първи етап в категория  „MASTER”, участникът трябва да:

        Закупи от онлайн магазина www.mybar.bg коктейлна кутия – Mystery Box  от сайта (При изборът на категорията Участникът ще бъде насочен към поле за закупуване), с включен алкохолен и безалкохолен продукт, двата на брандoве от Кока-Кола ХБК България, както и добавки за коктейли от сайта. Участникът е необходимо да запази касовата бележка поне до края на Състезанието. Тази кутия ще предостави на участника, всички необходими консумативи за създаването на коктейл. Тези консумативи ще останат в тайна до реалното/физическото получаване на коктейлната кутия от Участника. 

        Заснеме визуално съдържание на това как приготвя своя коктейл с консумативите, намерени в коктейлната кутия – алкохолен продукт, безалкохолен продукт (зависимост от избраната кутия) и декоративни елементи/добавки. В кутията не присъстват чаши и барманско оборудване. Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg   и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за първокласни спиртни напитки, комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

      Качи заснетото визуално съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram, или сподели визуалното съдържание чрез поле във формата за регистрация 

       Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейла, както и хаштаг: #HomeMasters2022 

        Каченото визуално съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters

        Видеото трябва да бъде с продължителност до 2 минути;

        Във визуалното съдържание ясно трябва да бъде заснето използването на продуктите.

        Във визуалното съдържание Не трябва да присъстват други хора, освен участникът.

        Във визуалното съдържание не трябва да има показана консумация  

 

 

За да може Участникът да се включи в Състезанието, визуалното съдържание НЕ ТРЯБВА да:

 съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

 уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

  рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

●  изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

● свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;

● съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;

●  рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

  съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

  нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

  препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

●  съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

  бъде обект на чуждо авторско право;

  се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на напитки, разпространявани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

  омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг на Първокласни спиртни напитки.

 

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно в тези Официални правила. Творби, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани, а връзките към тях ще бъдат премахвани от https://mybar.bg/homemasters.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

Одобрение на участниците в Етап 1:

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към следващ етап, в случай че неговата творба не е в разрез горепосочените изисквания.

 

6.1.2.     Етап 2 – Гласуване от публиката за споделените видеа от Участниците

 

Продължителност и срокове на ЕТАП 2 – Гласуване от публиката:

Етап 2 – стартира в 00:01 на 04.10.2022г. и продължава до 23:59ч. на 13.10.2022г.

След края на Етап 1,  предоставените коктейли от всеки одобрен да продължи в Етап 2 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters , където публиката на сайта ще може да гласува за тях. 

Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове за „Своя коктейл“ в платформата на Състезанието  “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters

Платформата за гласуване “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters ще бъде активна от 00:01 на 04.10.2022г до 23:59ч. на  13.10.2022г. След това линковете към ще бъдат активни, но опцията за гласуване ще бъде премахната.

 

Във финалния Етап 4 (Обявяване на победителите) ще премине по един участник от всяка категория, събрал най-много гласове от Етап 2

 

Механизъм за гласуване от публиката в Състезанието:

Платформата на “HomeMastersе разделена на 3 категории, в които може да се извърши гласуването:

  • STARTER
  • PRO
  • MASTER

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.3.  и да извърши, в рамките на периода на Етап 2, следните действия:

        Да натисне бутон „VOTE”;

        Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://mybar.bg/homemasters , чрез който да се осъществи гласуването, а регистрацията е необходима с цел да се проследи спазването на ограничението за до 3 гласа на един гласуващ съгласно описаното по-долу и спазване на настоящите Официални правила.  

        След направена успешна регистрация на платформата https://mybar.bg/homemasters, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия етап от състезанието.

        Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:

o   За един и същи участник

o   За двама или трима участници, независимо от категорията.

Гласуването е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт. 

Един Гласуващ участник има право да се гласува в Състезанието във всяка една от Категориите.

Един Гласуващ участник има право на общо 3 гласа за целия етап на състезанието, които могат да се използват по преценка на гласуващия, както е посочено по-горе.

Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.

 

6.1.3.     Етап 3 – Теглене на награди от MateKitchen

Продължителност и срокове на ЕТАП 3 – Награди от MateKitchen

Етап 3 – стартира в 00:01 на 14.10.2022г. и продължава до 23:59ч. на 17.10.2022г.

В етап 3 ще вземат участие всички одобрени участници след Етап 1, с изключение на победителите/ печелившите от Етап 2.  Участник, спечелил награда от „Гласуване от публиката“ не може да спечели награда от тегленето от MateKitchen.

Четиричленно жури, съставено от членове на MateKitchen на томболен принцип ще изтеглят петима участника от Етап 1, без значение вида на Категорията, като в тегленето не участват победителите/печелившите от Етап 2. Първите четири изтеглени участника ще получат награда „Кухненски парфюм“, a петият по ред изтеглен от журито – награда Каса лимони (1кг) + бутилка Gin Bulldog 0,700L.

Наградите от MateKitchen включват:

        4бр. кухненски парфюми

        1бр – каса лимони (1кг) + бутилка алкохолна марка Gin Bulldog 0,700 мл, за споделяне с приятели

MateKitchen са партньори на Състезанието – https://matekitchen.com/

6.1.4. Етап 4 – Обявяване на победителите в Състезанието

Класирането на участниците след Етап 2 – гласуване от публиката ще бъде изчислено след приключване на ЕТАП 2 – Гласуване от публиката в Състезанието „HomeMasters” , не по-късно от 17.10.2022г. и се определя в низходящ ред. Във всяка Категория се определя по един печеливш – участникът събрал най-много гласове от публиката и класиран на първо място в категорията. На първо място в съответната Категория е участникът събрал най-много точки от гласуването от публиката по време на Етап 2 в съответната категория , а на последно място е участникът с най-малко точки.


В случай че има участници с един и същ брой точки, екипа на MateKitchen, както и ментор в състезанието Димитър Петровски ще определят кой е участникът, класиран по-напред за съответната категорията.


Участниците, изтеглени от MateKitchen, ще бъдат обявени на 18.10.2022г.


Участниците – победители от Етап 2 – гласуване от публиката и Етап 3 – гласуване от MateKitchen,  ще бъдат обявени в страницата на Състезанието – https://mybar.bg/homemasters , а Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира печелившия за спечелената от него награда.  

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. Наградите, които се предоставят на печелившите от Етап 2 –  Гласуване от публика, за всяка категория, са както следва; /Вид и брой награди/:

  • Категория STARTER – Луксозна книга с рецепти + подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 300 лв.
  • Категория PRO – Луксозна книга с рецепти + подаръчен ваучер (GiftCard)  на стойност 500 лв.
  • Категория MASTER – Професионален бармански сет + подаръчен ваучер (GiftCard)  на стойност 1 000 лв.

7.2. Награди, които се предоставят на печелившите от Етап 3 –  Гласуване от MateKitchen,са следните:

  • 4 броя кухненски парфюми 
  • Каса лимони + Бутилка алкохол 0,700L Gin Bulldog за споделяне с приятели

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

7.5. Тук посочените награди от точка 7.1. са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 8.7. от настоящите правила.

 

7.6. Наградата подаръчен ваучер – GiftCard описана в т. 7.1. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена е за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от септември месец 2022г., като конкретният срок на валидност е изписан на лицевата ѝ страна.  Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и събрали най-много гласове в Състезанието, изчислени и класирани по начина, описан по-горе.   

 

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Състезанието

 

8.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът за спечелената от него награда

 

8.3. Спечелилият Награда от точка 7.1. ще бъде помолени да предостави своите три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация Кока-Кола ХБК България поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

 

8.4. За получаване на Награда от точка 7.1  и точка 7.2.– Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 21.10.2022 г

 

8.5. Участникът ще бъде необходимо да предостави в срок до 5 дни след поискване адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер. В случай че представител на Организатора или Партньора не е могъл да се свърже с печеливш за да получи адрес, на който да му бъде доставена наградата,  или печелившият не е предоставил пълен и точен адрес в посочения по-горе срок,   това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.  Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни след приключване на Състезанието и обявяването на печелившите, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

8.6. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта, както и да представи касовата бележка, от която да е видно изпълнението на изискването за покупки на продукти на Организатора на или над посочената стойност. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, и/или печелившият не представи за справка лична карта и/или касова бележка, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила,  Организаторът не му предоставя наградата и не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

8.7. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за три имена и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите (в случай че печелившият не посети събитието на което да му бъде връчена лично, съгласно описаното по-горе), както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

8.8. Спечелилите са задължени да  си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност

 

8.9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

8.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, транспорт, аксесоари, облекло, покупки на продукти, материали и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда.

9.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците.

9.4. (1) Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качено авторското произведение на участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://mybar.bg/homemasters, както и същото да бъде популяризирано в срок до три месеца след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на автора-участник от страна на Организатора или Партньора.

9.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

9.8. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, такси за услуги на трети лица, стойност на закупени продукти и материали и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда. 

10.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците и/или неспазване от страна на участниците условия за ползване на услуги и/или платформи на трети лица (Facebook и Instagram).

10.4. (1) Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на създаване, разпространение, ползване и участие в Състезанието с видеа по предвидения в настоящите Официални правила начин.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качео Видеото, създадено от участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://mybar.bg/homemasters, както и същото да бъде популяризирано в срок до Година след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на участника и/или на трети лица от страна на Организатора или Партньора.

10.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да уведомява участници, че не са печеливши.

10.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

10.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в тези Официалните правила.

10.8. Организаторът няма да носи отговорност за не предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник/ гласуващ, Организаторът има право да го лиши от участие в състезанието или определяне на печеливши и награди в Състезанието. В тези случаи на участниците и гласуващите не се дължи уведомление или компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в това Състезание участниците и гласуващите разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник/гласуващ и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за гласуване, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник/гласуващ може да прекрати участието си в Състезанието като се свърже с Партньора на имейл адрес: barmasters@mybar.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://mybar.bg/homemasters, както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Промоция участниците/гласуващите декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

        Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

        Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

        Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

        Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

        Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

        Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

        Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

        Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка със Състезанието, а също и в период от 1 година след края й.

 

 

ЧАСТ 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Организаторът може да прекрати Състезанието, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците/ гласуващите не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.

Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 070017117 – безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

С включването си в Състезанието, участниците, съответно гласуващите приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.