ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

BAR MASTERS 2024

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО BAR MASTERS

Състезанието Bar Masters 2024, наричано по-нататък Състезанието, се инициира и организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК) ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Състезанието протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор“.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://www.mybar.bg/barmasters/ за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://www.mybar.bg/barmasters/ .

2.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието. 

2.5. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на Официалните правила, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2.6. Оценяването по някои от заложените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в съответния етап на Състезанието.

2.7. Независимо, че Организаторът се стреми да информира участниците предварително, Организаторът си запазва правото да променя броя и състава на журито за различните етапи, без да е необходимо да уведомява за това участниците.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

 1. Всяко физическо лице, упражняващо професията барман
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано на https://www.mybar.bg/barmasters/ със следните данни: две имена, град, заведение, телефон, посочени username (потребителско име) в социалните им профили.
 5. Да се съгласи с Официалните правила на Състезанието и да се запознае с Политиката за личните данни
 6. И притежава създаден публичен профил в Instagram и Facebook (“Public”), с които да следва затворената група – Bar Masters Community Bulgaria (https://www.facebook.com/groups/2070194326614265) .

4.2. В състезанието не могат да участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, братя, сестри, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 29.04.2024г и продължава до 23:59ч. на 26.09.2024г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ СЪСТЕЗАНИЕТО

6.0. Общи условия/изисквания за целия период на състезанието и за всеки етап: Активност в социалните мрежи на участника:

 1. Участникът се задължава да публикува и подържа консистентно съдържание за целия период на състезанието. Публикациите трябва да следват една обща идея и да имат връзка помежду си.
 2. Всеки пост трябва да съдържа тематични публикации със следните хаштагове: #barmasters2024, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и #безалкохолно (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).
 3. На поне една от снимките трябва да присъства в кадър продукт от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД.
 4. Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   
 5. За участие в Състезанието на се изисква покупка на продукт.

Състезанието се провежда в четири последователни етапа, както следва:

6.1. Етап 1 – Бар Мастърс академия (BarMasters Academy)

Всеки желаещ да участва в Състезанието и отговаря на условията по ч. 4.1., следва да се запише до 30.04.2024г на https://www.mybar.bg/barmasters/.

При записване за състезанието BAR MASTERS 2024, записалият се участник ще получи email, в който ще бъде поканен да се присъедини в затворената група във Facebook Bar Masters Community Bulgaria (https://www.facebook.com/groups/2070194326614265).

Първи етап ще стартира със семинарен панел, с обучения на живо в рамките на два дни. Обученията ще се проведат на 29 и 30 април в заведението „Чистилището“, София. Тези обучения ще бъдат и публикувани в официалната Facebook страница на Bar Masters – Bar Masters by Perfect Mix. Семинарите включват:

 • Обучения на теми, предварително зададени от лектори на съответната Академия. Лекторите ще споделят своите теми непосредствено преди 29.04.2024 г.
 • Обучение за алкохолните и безалкохолни марки на Кока Кола Хеленик (организаторът избира кои да бъдат те).

Етап 1 приключва с предизвикателство, разделено на две части: Практическа част и Онлайн тест.

 1. Практическа част

Практическата част включва: Създаване на коктейлна рецепта в тема „Модерна вариация на класически коктейли“ (Classic cocktails with a modern twist).

 • Всеки участник може да направи до 3 (три) различни коктейлни рецепти
 • Всяка рецепта трябва да включва един от следните продукти от портфолиото на „ККХБК“ АД (Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal 1888, Bombay Sapphire, Jägermeister, Martini & Schweppes)
 • Рецептите могат да съдържат домашни ликьори, сиропи и т.н., като в описанието на рецептата не трябва да се споменават брандове извън посочените по-горе.

1/ Участникът е необходимо да заснеме визуално съдържание на направения от него коктейл, подходящо за публикация в социалните мрежи – Facebook и Instagram

2/ Съответното заснето визуално съдържание трябва да се публикува в личния профил на участника (този профил, следва да бъде публичен).

3/ Създадената рецепта трябва да бъде описана при публикуването на поста, както и да бъдат включени следните хаштагове: #barmasters2024, #CCHBC, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и #безалкохолно (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).

 • Качената публикация трябва да отговаря на критериите, посочени в точка 6.0 от настоящите Официални промо-правила

В практическата част, всички участници ще имат възможност да се включат от 01.05 до 31.05.2024г.

Акумулиране на точки от практическа част:

Публикациите с коктейлна рецепта в темата „Модерни коктейли“ е необходимо да бъдат в една от следните категориите:

 • Дълги напитки (Хайбол, Рики, Физ, Колинс, Бък)
 • Сауър напитки
 • Напитки с разбъркване ( stirring)

Ограничение за брой публикации за различни коктейлни рецепти – три (3) – по една рецепта от описаните по-горе категории.

Всеки Участник има възможност да публикува четири (4) публикации за една (1) създадена рецепта за коктейл за една категория в социална платформа по избор, разпределени в следното отношение: Facebook до 2 публикации (снимка/видео) и Instagram до 2 публикации (снимка/видео).Публикациите следва да бъдат с различно визуално съдържание.

Критерии за визуално съдържание:

 • Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео
 • Присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от рецептата.
 • Във визията НЕ трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

Критерии за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

 • Името на коктейла
 • Описание на рецептата на създадения коктейл с упоменаване на използваните техники (Су-Ви, Кларификация, Инфузии, Редистилация и др.), методи и продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД
 • Включване на хаштагове: #barmasters2024, #CCHBC, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и #безалкохолно (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).
 • Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

Споделеното съдържание, НЕ ТРЯБВА да:

 • съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 • има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;
 • уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;
 • изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;
 • рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;
 • съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;
 • препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • бъде обект на чуждо авторско право;
 • се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или на дистрибутирани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД продукти; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;
 • омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или бизнес партньори на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг.

Критерии за оценяване:

 1. Всяка публикация на една рецепта, отговаряща на горепосочените критерии – 5т. (Максимум точки при четири публикации на една рецепта – 20т.)
 2. Креативност и баланс на рецептата – 20т.
 3. Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 10т.

Максимален брой точки за практическата част при публикуването на три (3) рецепти – 150т.

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.

 1. Онлайн тест

Тестът ще се проведе на 10.05. и 11.05.2024г, като участникът ще има възможност да се включи в него един (1) път, с времетраене 1 час. Линк към теста ще бъде изпратен до всички записали се участници на 10.05.2024г. 

 

Акумулиране на точки от теоретична част (тест)

 • Тестът се състои от 80 въпроса, всеки носещ 1т.
 • Максимален брой точки за теоретичната част – 80т.
 1. Общ брой точки от теоретична (тест) и практическа част – 230 т.

Всички участници включили се в предизвикателството от Етап 1, преминават към следващия етап – Етап 2. Имената им ще бъдат обявени в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/

След акумулирането на точките от теоретична и практическа част на ПЪРВИ ЕТАП се изготвя класиране. Първите десет участника събрали най-много точки ще получат по една мистериозна кутия (съдържаща бутилка алкохол от портфолиото на ККХБК и персонализиран мърч) на месец до края на 2024 г.

 

 • Етап 2– Pop-up Bar Edition (Изнесени барове)

Всички участници включили се в предизвикателството от Етап 1, преминават към Етап 2.

В този етап участниците трябва да подготвят свое собствено събитие с изнесен бар в заведението, в което работят съгласно условията посочени по-долу. На участниците, които не работят в заведение, ще им бъде подсигурено такова (локация), което работи с ККХБК.

Изисквания за събитието:

 • Създаване на меню, включващо 3 коктейлни рецепти в различни коктейлни категории. Всяка рецепта трябва да има включен безалкохолен продукт на Schweppes.
 • Задължителна е направата на 1 безалкохолна рецепта.
 • За рецептите се използват следните алкохолни продукти от портфолиото на ККХБК :
  • Vodka Finlandia
  • Gin Bombay Sapphire
  • Whiskey Gentlemen Jack
  • Ron Brugal 1888
  • Whisky Naked Malt
  • Jägermeister
  • Martini
 • Задължително е използването на биоразградими опаковки и сламки, които отговарят на законовите изисквания, без ограничение на вида и формата, стъклени бутилки и други биоразградими продукти.
 • Всеки участник се ангажира с популяризирането на събитието си в социалните мрежи – създаване на събитие в страницата на бара, в който ще се проведе събитието им или публикуването им в личен профил
 • ККХБК ще подсигури на всеки участник
  • Създаване на визия за събитието в социалните мрежи
  • Инструкции и насоки за създаването на дигитално съдържание при поискване
  • Изработване на менюта по предварително подадените коктейлни рецепти за всяко събитие – до 20 едноезични менюта на бар.
  • Изработване на брандинг за собствено направения поп-ъп бар – брандингът ще бъде в размер дължина 150см и ширина 100см

*Заявката за провеждане на поп-ъп бар трябва да се предаде в упоменатите по-долу срокове.

За Етап 3 е необходимо да бъде организирано минимум едно (1) Поп-ъп бар събитие. Всеки от участниците ще има възможността да се възползва от организирането на последващо такова събитие по желание – като се използват предоставените брандирани материали от първото (с изключение на визията за социалните мрежи).  

Период за подаване на заявка от участниците за провеждане на събитията. За всички градове до 30-ти май.

*Заявката за провеждане на събитието включва:

– Име на барман

– Име на заведението – ако барманът не работи в такова се посочва.

– Град, в който ще се проведе събитието

– Дата на провеждане (спрямо подадения период по-долу по градове)

– Меню с включени: Имена на коктейли, съставки, ml и цени

– Лого на заведението (ако има такова) във векторен формат (.pdf, .ai)

*За провеждане на последващо поп-ъп бар събитие е необходимо да се подаде отделна заявка в период до 30 юни.

Период за организиране на събитията: 15 юни – 31 август

*Организаторите си запазват правото да изискват от участниците промяна на датите и часовете на провеждане

Оценяване на представянето в Етап 2:

 • Оценка на представеното меню – вкус, баланс, визия, представяне, алкохолно съдържание, креативност – до 50 точки
 • Креативност на пакетажа на представените коктейли – до 20 точки
 • Креативност на поп-ъп бар – оценка на визия – до 20 точки
 • Оценка на представянето на бармана зад бара (бармански умения , отношение към гостите, представяне на коктейлното меню, бармана като домакин) – до 70 точки
 • Активност на бармана в социалните мрежи – пост (10 т.), стори (10 т.) и снимки от събитието (10 т.) – до 30 точки
 • Максимален брой точки – 200 точки.
 • За провеждане на последващо поп-ъп бар събитие – 100 бонус точки

 

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.

Всяко събитие ще бъде посетено на място от членовете на журито за формиране на оценката на участниците.

Съставът на журито включва:

 • Петра Димитрова
 • Дарко Ангелески
 • Димитър Петровски
 • Роберто Димитров
 • Представител на Рекламна агенция “The Locals”

Организаторът си запазва правото да променя броя и състава на журито, без да е необходимо да уведомява за това участниците.

След оценяването от Етап 2 ще продължат 30-те участници, с най-висок резултат от общото класиране от всички етапи до момента (Етап 1 + Етап 2), което ще бъде обявено в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/.

6.2. Етап 3 – Бар Мастърс BootCamp (бармански лагер)

Всички преминали 30 участника след Етап 2, участват в бармански лагер, провеждащ се в рамките на два дни в началото на месец септември 2024 (предстои уточняване на датата) на локация, която ще се посочи непосредствено преди обявяване на финалистите от Етап 1.

Следните разходи в барманския лагер се покриват от Организатора:

 • Нощувки в избраната локация. Нощувката ще бъде в двойна стая за 2-ма човека.
 • Закуска, обяд и вечеря в ресторанта на избраната локация
 • Организиран транспорт с автобус от София до избраната локация и обратно

Разходи от лично естество, използване на „мини-бар“ и други поръчки в избраната локация няма да бъдат покривани от Организатора. При желание от участник да пътува сам, а не с организиран транспорт от програмата, то той поема транспортните разходи до локацията и обратно. Ако участник избере да пътува с организиран транспорт от програмата, той поема за своя сметка разходите за придвижване от гр. София.

В Етап 3 ще се проведе междинно класиране, на база подадени предизвикателства по време на организирания бармански лагер, които ще се публикуват в затворената Фейсбук група. След това междинно класиране ще продължат само 15 участници с най-висок резултат от Етап 3, което ще бъде обявено в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/.

 

 • Етап 4 – Финал – Cocktail Week

Всички 15 участници след приключване на Етап 3, ще бъдат информирани по имейл за резултата от междинното класиране до момента, както и ще им бъдат подадени условията за Етап 4.

Финалът на BAR MASTERS ще се проведе в рамките на една седмица (7 дни). В първите шест (6) дни барманите ще оперират в баровете, в който работят, а в седмия ден ще се проведе общо състезание на предварително уточнена локация.

Цялостна информация за предизвикателствата, състава на журито, дните на провеждане, локацията, критериите за оценяване и броя точки по всеки критерий от Етап 4 ще бъде предоставена не по-късно от 01.09.2024 г. в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/., както и ще бъде изпратен информативен имейл към участниците, които преминават към Етап 4

Церемония по награждаването

Първите трима участници с най-добри резултати от рундовете във Финала (Етап 4), ще бъдат излъчени съответно на събраните от тях точки на първо, второ и трето място и ще бъдат обявени в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/

Във всички кръгове от състезанието участниците следва да спазват нормите и правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки, включително Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки при тяхната комуникация и презентация.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. НАГРАДИ

1-во място:

 • Парична награда на стойност 7 000 лева, под формата на GiftCard*

2-ро място:

 • Парична награда на стойност 3 000 лева, под формата на GiftCard*

3-то място:

 • Парична награда на стойност 2 000 лева, под формата на GiftCard*

Всички финалисти (10) ще получат персонализирани награди.

*Наградата GiftCard описана в т. 7.1. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от октомври месец 2022г., като конкретният срок на валидност е изписан на лицевата ѝ страна. Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

7.2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и успешно преминали през всички етапи на състезанието.

7.3. Печелившите участници ще бъдат обявени след провеждане на Финала в същия ден.

7.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност за недоставяне на наградата.

7.5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ или за който е открито, че е ползвал методи на участие, противоречащи на справедливото провеждане на състезанието. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време .

7.6. Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период и организаторът ще заплати дължимия данък върху същата от името на участника.

7.7. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Пaртньора и на куриерска фирма. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Състезанието не носи отговорност, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права участникът не е собственик. В случай че Организаторът претърпи вреди в резултат от поведението на участник по предходното изречение, участникът е длъжен да обезщети Организатора в пълен размер и може да бъде отстранен от участие в Състезанието.

8.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за мобилен интернет, транспорт, наем, облекло и др. на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани със Състезанието.

8.3. С включването си в Състезанието, участникът доброволно дава съгласие да бъда заснеман (под формата на видео и снимки), както и разрешение заснетият снимков или видео материал да се използва от Организатора.

8.4. С включването си в Състезанието, участникът доброволно дава съгласие направените от него рецепти и снимков материал на коктейли, да бъдат използвани от Организатора. 

8.5. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна
 • представят или приканват към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на Организатора или на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко или косвено цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • нарушават правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същото се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в това Състезание участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) и приемат изцяло условията за участие в Състезанието.

10.2. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Състезанието като пише на мейл barmasters@mybar.bg . С изтриване на профила си, участникът , прекратява договора между него/нея и Организатора и ККХБК АД и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта, както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели

10.3. С участието в това Състезание участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ на https://www.mybar.bg/barmasters/.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

10.3. С участието в това Състезание участниците разбират и се съгласяват, че всички създадени фото и видео материали по време на състезанието с или без участие на съответния участник са собственост на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от момента на заснемането им, с което „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД има изключителното право на ползване, правото да преотстъпва на трети лица и правото да изменения на видеата/снимките, както и правото да ги публикува на официалните страници на „Bar Masters” и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, и да ги използва във всички официални канали на Coca Cola и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД в България – без Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане за тези публикации. Същите ще се съхраняват за период от 36 месеца, след което ще бъдат изтрити