ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО BAR MASTERS

Състезанието Bar Masters 2023, наричано по-нататък Състезанието, се инициира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК). Състезанието се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Състезанието протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор“.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://www.mybar.bg/barmasters/ за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://www.mybar.bg/barmasters/ 

2.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието. 

2.5. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на Официалните правила, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

1.      Всяко физическо лице, упражняващо професията барман

2.      Навършило 18 годишна възраст

3.     Живеещо на територията на Република България

4.     Регистрирано на  https://www.mybar.bg/barmasters/  със следните данни: две имена, град, заведение, телефон, посочени username (потребителско име) в социалните им профили.

5.      Да се съгласи с Официалните правила на Състезанието и да се запознае с Политиката за  личните данни

6.     И притежава създаден публичен профил в Instagram и Facebook (“Public”), с които да следва затворената група – Bar Masters Community Bulgaria (https://www.facebook.com/groups/2070194326614265) .

4.2. В състезанието не могат да участват  служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, братя, сестри, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 04.04.2023г и продължава до 23:59ч. на 26.09.2023г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ СЪСТЕЗАНИЕТО

Общи условия/изисквания за целия период на състезанието и за всеки етап: Активност в социалните мрежи на участника:

1.      Участникът се задължава да публикува и подържа консистентно съдържание за целия период на състезанието. Публикациите трябва да следват една обща идея и да имат връзка помежду си. 

2.      Всеки пост трябва да съдържа тематични публикации със следните хаштагове: #barmasters2023, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и  #безалкохолно  (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).

3.     На поне една от снимките трябва да присъства в кадър продукт от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД.

4.     Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg   и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.    

 

Състезанието се провежда в четири последователни етапа, както следва:

6.1. Етап 1 – Бар Мастърс академия (BarMasters Academy)

Всеки желаещ да участва, който отговаря на условията по ч. 4.1., следва да се запише до 31.03.2023г на https://www.mybar.bg/barmasters/ , за да участва в Бар Мастърс Академия, която включва:

      Семинари и обучения на теми, предварително зададени от лектора на съответната Академия. Лекторът ще сподели своята тема непосредствено преди 28.03.2023

      Обучение за алкохолните и безалкохолни марки на Кока Кола Хеленик (организаторът избира кои да бъдат те).

Академията ще се проведе на място (избрано от организатора и посочено на участниците при регистрация) и онлайн на 04.04.2023. Линк за обученията ще бъде изпратен персонално до всички регистрирани участници, чрез email на посочения при регистрацията на всеки участник имейл адрес.

При записване за Бар Мастърс Академия, записалият се участник ще получи email, в който ще бъде поканен да се присъедини в затворената група във Facebook Bar Masters Community Bulgaria (https://www.facebook.com/groups/2070194326614265).

Етап 1 приключва с изпит под формата на практическа част и онлайн тест. Практическата част включва:

        Създаване на коктейлни рецепти в темата „Модерни коктейли“ и включващи продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД  (Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal, Bulldog, Jägermeister MANIFEST, Schweppes)

        Създаване и заснемане на съдържание с рецептите за публикации в социалните мрежи – Facebook и Instagram

        Публикуване на създадените коктейли в социалния профил на участника (този профил, следва да бъде публичен). Създадената рецепта трябва да бъде описана при публикуването на поста, както и да бъдат включени следните хаштагове: #barmasters2023, #CCHBC, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и  #безалкохолно  (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).

        Качената публикация трябва да отговаря на критерии, изложени на платформата https://www.mybar.bg/barmasters/ , както и в затворената група във Facebook

В практическата част, всички участници ще имат възможност да се включат от 01.04 до 01.05.2023г. Тестът ще се проведе на 10.05.2023г, като участникът ще има възможност да се включи в него един (1) път, с времетраене 1 час  на платформата https://www.mybar.bg/barmasters/

Акумулиране на точки от практическа част

Публикациите с коктейлна рецепта в темата „Модерни коктейли“ е необходимо да бъде в една от следните категориите:

        Дълги напитки (Хайбол, Рики, Физ, Колинс, Бък)

        Сауър напитки

        Напитки с разбъркване ( stirring)

Ограничение за брой публикации за различни коктейлни рецепти – три (3) – по една рецепта от описаните по-горе категории.

Всеки Участник има възможност да публикува четири (4) публикации за една (1) създадена рецепта за коктейл за една категория в социална платформа по избор, разпределени в следното отношение: Facebook до 2 публикации (снимка/видео) и Instagram до 2 публикации (снимка/видео).  Публикациите следва да бъдат с различно визуално съдържание.

Критерии за визуално съдържание:

        Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео

        Присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД  от рецептата.

        Във визията не трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

Критерии за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

        Името на коктейла

        Описание на рецептата на създадения коктейл с упоменаване на използваните техники (Су-Ви, Кларификация, Инфузии, Редистилация и др.), методи и продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

        Включване на хаштагове: #barmasters2023, #CCHBC, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД) и  #безалкохолно  (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).

        Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

 

Споделеното съдържание, НЕ ТРЯБВА да:

 съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

 уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

  рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

  изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

  рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

  съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

  нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

  препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

  съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

  бъде обект на чуждо авторско право;

  се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

  омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг.

 

Критерии за оценяване:

1.      Всяка публикация на една рецепта, отговаряща на горепосочените критерии  – 5т.  (Максимум точки при четири публикации на една рецепта – 20т.)

2.      Креативност и баланс на рецептата – 20т.

3.     Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 10т.

Максимален брой точки за практическата част при публикуването на три (3) рецепти – 150т.

Акумулиране на точки от теоретична част (тест)

        Тестът ще се състои от 80 въпроса, всеки носещ 1т. 

        Максимален брой точки за теоретичната част – 80т.

Общ брой точки от теоретична и практическа част – 230 т.

След акумулирането на точките от теоретична и практическа част на ПЪРВИ ЕТАП се изготвя класиране, първите 50 участника с най-висок резултат продължават в следващия етап. Класирането ще бъде обявено на https://www.mybar.bg/barmasters/  , не по-късно от 20.05.2023г. Всички останали участници ще имат възможност да се включат онлайн в последващите лекционни части на Състезанието, чрез платформата Zoom, но нямат възможност да се включат в състезателната част на програмата. Лекционните части в последващите етапи ще бъдат обявявани предварително чрез email на посочения при регистрацията на всеки участник имейл адрес.

6.2. Етап 2 – Бар Мастърс BootCamp (бармански лагер)

Всички преминали 50 участника от Етап 1, участват в бармански лагер, провеждащ се в рамките на три дни (30.05 – 01.06.2023г.) на локация, която ще се посочи непосредствено преди обявяване на финалистите от Етап 1.

Бар Мастърс BootCamp (бармански лагер) включва, лекционна и практическа част на теми:

·       Лекция на тема Бар Мениджмънт

·       Лекция на тема: Изграждане на 360° коктейлно меню

·       Masterclass (семинар) на тема: Ледът – важната съставка в коктейлите

·       Masterclass (семинар) на тема: Различните екстракции при приготвяне на кафе

·       Workshop на тема: Умението да говорим пред публика от ментор „ХХХХ“

·       Дайкири предизвикателство

·       Дегустация на алкохолни марки от портфолиото на Кока-Кола ХБК България.  

 

Следните разходи в барманския лагер се покриват от Организатора:

        Нощувки в избраната локация. Нощувката ще бъде в двойна стая за 2-ма човека.

        Закуска, обяд и вечеря в избраната локация

        Организиран транспорт с автобус от София до избраната локация и обратно

Разходи от лично естество, използване на „мини-бар“ и други поръчки в избраната локация няма да бъдат покривани от Организатора. При желание от участник да пътува сам, а не с организиран транспорт от програмата, то той поема транспортните разходи до локацията и обратно.

 

 

6.3. Етап 3–  Pop-up Bar Edition (Изнесени барове)

Всички 50 участници от Етап 2, преминават към Етап 3. В този етап участниците трябва да подготвят свое собствено събитие с изнесен бар в заведението, в което работят съгласно условията посочени по-долу. На участниците, които не работят в заведение, ще им бъде подсигурено такова (локация), което работи с ККХБК.

Изисквания за събитието:

      Създаване на меню, включващо 3 коктейлни рецепти в различни коктейлни категории. Всяка рецепта трябва да има включен безалкохолен продукт на Schweppes. Задължителна е направата на 1 безалкохолна рецепта.

 

      За рецептите се използват следните продукти от портфолиото на ККХБК :

o   Vodka Finlandia

o   Gin Bulldog

o   Gentlemen Jack

o   Ron Brugal

o   Naked Malt

o   Jägermeister MANIFEST

o   Продукти на Schweppes

 

      Предимство е използването на биоразградими опаковки и сламки, без ограничение на вида и формата, стъклени бутилки и други биоразградими продукти.

      Всеки участник се ангажира с популяризирането на събитието си в социалните мрежи – създаване на събитие в страницата на бара, в който ще се проведе събитието им или публикуването им в личен профил

      ККХБК ще подсигури на всеки участник

o   Създаване на визия за събитието в социалните мрежи

o   Инструкции и насоки за създаването на дигитално съдържание при поискване

o   Изработване на менюта по предварително подадените коктейлни рецепти за всяко събитие  – до 20 едноезични менюта на бар.

o   Изработване на брандинг за собствено направения поп-ъп бар – брандингът ще бъде в размер дължина 150см и ширина 100см

*Заявката за провеждане на поп-ъп бар трябва да се предаде в упоменатите по-долу срокове.

За Етап 3 е необходимо да бъде организирано едно (1) Поп-ъп бар събитие. Всеки от участниците ще има възможността да се възползва от организирането на второ такова събитие по желание, в което ще вземат участие като гост-бармани Дарко Ангелески или Димитър Петровски. Разходите по участието на гост-барманите ще бъдат поети от Организатора.

Период за подаване на заявка от участниците за провеждане на събитията:

      За всички градове до 30-ти юни

 

*Заявката за провеждане на събитието включва:

– Име на барман

– Име на заведението

– Град

– Дата на провеждане

– Меню с включени: Имена на коктейли, съставки, грамаж и цени

– Лого на заведението (ако има такова) във векторен формат

 

*За провеждане на второ поп-ъп бар събитие е необходимо да се подаде отделна втора заявка, в същия период – до 30-ти юни.

  Период за организиране на събитията:

      София: 11 юли – 11 август

      Пловдив: 30 юли – 15 август

      Велико Търново: 01 – 08 август

      Варна: 10 – 24 август

      Бургас: 17 – 31 август

      Други – 24 – 31 август

 

*Организаторите си запазват правото да изискват от участниците промяна на датите и часовете на провеждане

 

Оценяване на представянето в Етап 3:

 

      Участие в барманския лагер от Етап 2 –  60 точки

      Оценка на представеното меню – вкус, баланс, визия, представяне, алкохолно съдържание, креативност – до 50 точки

      Креативност на пакетажа на представените коктейли – до 20 точки

      Креативност на поп-ъп бар – оценка на визия – до 20 точки

      Оценка на представянето на бармана зад бара (бармански умения , отношение към гостите, представяне на коктейлното меню, бармана като домакин) – до 70 точки

      Активност на бармана в социалните мрежи – пост (10 т.), стори (10 т.) и снимки от събитието (10 т.) –  до 30 точки

      За провеждане на второ поп-ъп бар събитие – 100 бонус точки

Максимален брой точки – 350 точки.

Всяко събитие ще бъде посетено на място от членовете на журито за формиране на оценката на участниците.

Съставът на журито включва:

·       Петра Димитрова

·       Дарко Ангелески

·       Димитър Петровски

След оценяването от Етап 3 ще продължат 20-те участници, с най-висок резултат от общото класиране от всички етапи до момента, което ще бъде обявено в затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria и на https://www.mybar.bg/barmasters/.

6.4. Етап 4 – Финал – 26.09.2023г., гр. София.

Всички 20 участници след приключване на Етап 3 (20-те участници, с най-висок резултат от общото класиране от всички етапи до момента), ще бъдат информирани по имейл за резултата от междинното класиране до момента, както и ще им бъдат подадени условията за Етап 4.

6.4.1.       Пазар за подготовка (Preparation market)

Организаторите ще предоставят алкохолните продукти (Whisky Naked Malt, Rum Brugal, Jägermeister MANIFEST, Gin Bulldog, Gentlemen Jack, Vodka Finlandia), безалкохолните такива – продукти на Schweppes и кафе Vergnano. Останалите съставки, които ще бъдат предоставени от Организатора ще бъдат обявени предварително непосредствено преди финала.

Взетите продукти от Предварителния рунд – „Пазар за подготовка“ ще бъдат необходими за създаването на коктейлите в Рунд 1 – Кафе Мартини.

Преди старта на „Пазар за подготовка“ участниците теглят жребии, уточняващ подредбата в следващия рунд. След тегленето на жребия, участниците ще разполагам с 10 минути за набавяне на необходимите продукти.  

6.4.2.      Рунд 1 – Кафе Мартини / Coffee Martini

В този рунд участниците имат на разположение 6 минути за направата на 3 коктейла Еспресо Мартини в следните вкусови профили:

·       Азиатски

·       Карибски

·       Средиземноморски  

Състезателната подредба на участниците ще бъде спрямо изтегления жребии преди стартирането на Подготвителния рунд.

Всеки участник има на разположение 10 минути, преди стартирането на предизвикателството, за подредбата на своя бар (стейшън). В това време се включват и подредбата на чашите, леда, декорации за коктейлите и бар инструментите. След изтичането на 10-те минути, неговото състезателно време (6 минути) стартира, според жребия.

Всеки състезател трябва да подготви и набави всичко необходимо за направата на коктейлите (включително посуда, декорация, и всички необходимо за завършената напитка), с изключение на алкохолните и безалкохолните напитки, като последните ще бъдат предоставени от ККХБК в деня на състезанието. Извън предоставените от ККХБК продукти и пособия, участникът е свободен да си набави продукти и пособия по свой избор.

Алкохолните напитки, предоставени за състезанието са съответно:

·       Whisky Naked Malt

·       Rum Brugal

·       Jägermeister MANIFEST

·       Gin Bulldog

·       Gentlemen Jack

·       Vodka Finlandia

Безалкохолните напитки, предоставени за състезанието са съответно::

·       Продукти на Schweppes

·       Кафе Vergnano

 

Оценяване на Рунд 1:

·       Вкус, баланс и креативност на 3-те рецепти: до 50 точки

·       Визия на представените 3 напитки –  до 25 точки

·       Презентационни умения – до 10 точки

·       Цялостна визия на бара –  до 15 точки

 

Максимален брой точки от Рунд 1: 100 точки

В този рунд ще се проведат елиминации. При които първите 10 участници, събрали най-много точки, ще преминат към финалния рунд.

6.4.3.      Рунд 2 –  Авторски коктейли / Signature Cocktails

В този Рунд преминават 10-те участници, събрали най-много точки от Рунд 1

В този финален рунд всеки барман ще има възможността да представи свой авторски коктейл.

В рамките на 8 минути състезателно време, всеки един участник по отделно ще приготви коктейл по свой избор, като представя себе си и подготвения от него коктейл по най-добрия начин.

В присъствието на съдийски състав е препоръчително да се приготви коктейл за всеки член на журито. За приготвянето на напитките от SIGNATURE COCKTAILS, всеки състезател трябва да подготви и набави всичко необходимо за направата на коктейлите (включително посуда, декорация, и всички необходимо за завършената напитка), с изключение на алкохолните и безалкохолните напитки, като последните ще бъдат предоставени от ККХБК в деня на състезанието. Извън предоставените от ККХБК продукти и пособия, участникът е свободен да си набави продукти и пособия по свой избор.

Алкохолните напитки, предоставени за състезанието са съответно:

·       Whisky Naked Malt

·       Rum Brugal

·       Jägermeister MANIFEST

·       Gin Bulldog

·       Gentlemen Jack

·       Vodka Finlandia

Безалкохолните напитки, предоставени за състезанието са съответно::

·       Продукти на Schweppes

·       Кафе Vergnano

Оценяване на представянето – максималните точки, които един член на журито може да даде на един участник по всеки един от посочените по-долу критерии, са както следва:

 

·       Вкус, баланс и креативност на напитката – до 50 т

·       Визия на напитката – до 25 т.

·       Креативност в създаването на рецептата – до 25 т.

·       Презентация по време на приготвяне на коктейла пред публика, присъствие на бармана – до 20 т.

  • Бармански умения, стил на работа, гостоприемство, хигиена на работното място  – до 20 т.
  • Активност на бармана в социалните мрежи по време на Финала с отбелязване на профила на BAR MASTERS –  10 т.

 

Максимален брой точки от един член на журито за този Рунд – 150 точки.

 

6.4.4.      Церемония по награждаването

Първите трима участници с най-добри резултати от предходните рундове във Финала (Етап 4), ще бъдат излъчени съответно на събраните от тях точки на първо, второ и трето място.

 

Във всички кръгове от състезанието участниците следва да спазват нормите и правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки, включително Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки при тяхната комуникация и презентация.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. НАГРАДИ

1-во място:

        Парична награда на стойност 5 000 лева, под формата на GiftCard*

        Посещение на „Athens Bar Show 2023“ в Атина, Гърция (7-9 ноември 2023), с включен самолетен билет и нощувки. 

2-ро място:

        Парична награда на стойност 3 000 лева, под формата на GiftCard*

3-то място:

        Парична награда на стойност 2 000 лева, под формата на GiftCard*

 

*Наградата GiftCard описана в т. 7.1. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от октомври месец 2022г., като конкретният срок на валидност е изписан на лицевата ѝ страна.  Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

7.2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и успешно преминали през всички етапи на състезанието.

7.3. Печелившите участници ще бъдат обявени след провеждане на Финала.

7.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност за недоставяне на наградата.

7.5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ или за който е открито, че е ползвал методи на участие, противоречащи на справедливото провеждане на състезанието. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време .

7.6. Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период и организаторът ще заплати дължимия данък върху същата от името на участника.

7.7. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Пaртньора и на куриерска фирма. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Състезанието не носи отговорност, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права участникът не е собственик. В случай че Организаторът претърпи вреди в резултат от поведението на участник по предходното изречение, участникът е длъжен да обезщети Организатора в пълен размер.

8.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за мобилен интернет, транспорт, наем, облекло и др.  на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани със Състезанието.

8.3. Участникът доброволно дава всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на снимките и видеата в Състезанието, публикуването им в социалните мрежи и ползването им съобразно посоченото в тези правила. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Състезанието и/или затворената FB група – Bar Masters Community Bulgaria. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са

     незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;

     нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;

 

     са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;

     съдържат информация, която е невярна и неточна

     представят или приканват към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;

     накърняват доброто име, честта и репутацията на Организатора или на други лица и организации;

     съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;

     насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;

     съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;

     рекламират пряко или косвено цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;

     рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;

     нарушават правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg  и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки

     използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същото се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в това  Състезание участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) и приемат изцяло условията за участие в Състезанието. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Състезанието като пише на мейл barmasters@mybar.bg . С изтриване на профила си, участникът , прекратява договора между него/нея и Организатора и ККХБК АД и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта,  както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели

10.2. С участието в това  Състезание  участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

•Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

•Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

•Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

•Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

•Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

•Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

•Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

•Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ на https://www.mybar.bg/barmasters/.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

10.3.  С участието в това  Състезание участниците разбират и се съгласяват, че всички създадени фото и видео материали по време на състезанието с или без участие на съответния участник са собственост на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от момента на заснемането им, с което „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД има изключителното право на ползване, правото да преотстъпва на трети лица и правото да изменения на видеата/снимките, както и правото да ги публикува на официалните страници на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, и да ги използва  във всички официални канали на Coca Cola и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД в България – без Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане за тези публикации. Същите ще се съхраняват  за период от 36 месеца, след което ще бъдат изтрити.