ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
“HOME MASTERS 2024”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА “Home Masters 2024“

“Home Masters 2024“наречено за краткост „Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, ЕИК: 204901147 София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък “Партньор“.

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. В Състезанието може да се включи всеки, който иска да покаже своите бармански-любителски умения в домашни условия, посредством закупуване на продукти съобразно посоченото по-долу и изготвяне и качване на визуално съдържание (снимка или видео), показващо тези умения. Визуалното съдържание трябва да бъде авторско, показваща направата на избран от Участника коктейл съобразно правилата на това Състезание.

Състезанието се провежда в два последователни етапа:

  1. Създаване на коктейл от страна на Участниците и регистрация за участие към етап 1 и гласуване от жури и публика

Междинно класиране спрямо точките от гласуването

  1. Създаване на коктейлно меню от страна на Участниците и регистрация за участие към етап 2 и гласуване от жури и публика

2.2. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.3. Официалните правила се публикуват на сайта https://mybar.bg/homemasters/  за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://mybar.bg/homemasters

2.5. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието. 

2.6. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

1. Всяко физическо лице

2. Навършило 18 годишна възраст

3. Живеещо на територията на Република България

4. Регистрирано на https://mybar.bg/homemasters със следните данни: две имена, имейл адрес, телефон, потвърждение, че има навършени 18 години

5. Закупило продукти съгласно описаното по-долу за съответния етап, изготвило и качило видео/снимка как приготвя избрания от него коктейл в съответния етап, отговарящ на условията на това Състезание и тези Официални правила, качено посредством социална платформа Instagram/Facebook в периода на Състезанието и предоставило линк към него на сайта https://mybar.bg/homemasters

6. Декларирало съгласие с Официалните правила на Състезанието и че е запознато с политиката за поверителност на Организатора

4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора -„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, „Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Право на гласуване за участващите в състезанието има:

1. Всяко физическо лице

2. Навършило 18 годишна възраст

3. Живеещо на територията на Република България

4. Регистрирало своя глас на https://mybar.bg/homemasters в следните стъпки:

Стъпка 1: Регистрация – посредством въвеждане на две имена, имейл адрес и потвърждаване, че гласуващото лице е декларирало съгласие с официалните правила на Състезанието, че е запознато с политиката за поверителност на Организатора, както и че има навършени 18 години

Стъпка 2: Гласуване – след регистрация, гласуващото лице на имейл получава уникален код, който е необходим за въвеждане при гласуването.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира в 00:01ч. на 03.06.2024г. и продължава до 23:59ч. на 26.09.2024г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1.1 Етап 1 – Създаване на коктейл с включен продукт на Schweppes и изпращане на авторския материал за участие в СЪСТЕЗАНИЕТО

(изготвяне и качване на визуално съдържание от страна на Участниците):

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 03.06.2024г. и продължава до 23:59ч. на 21.07.2024г.

За да може Участникът да се включи в Състезанието, е необходимо да изпълни изискванията за участие спрямо използваните безалкохолни и алкохолни продукти, и да качи видео/снимка как създава коктейл с посочените продукти, посредством регистрация и качване на линк към създаденото от него видео/снимка в съответствие с описаното в тези Официални правила.  

Създаденият коктейл (коктейли) е необходим да съдържа един от следните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, както следва:

Алкохолни продукти: Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal 1888, Bombay Sapphire, Jägermeister, Martini

Задължителен безалкохолен продукт в изграждането на рецептата е Schweppes (без значение вида и разфасовката).

За участие в Състезанието не си изисква покупка на продукт.

6.1.2. Механика за участие:

  • Заснеме видео/фото-съдържание на това как приготвя своя коктейл с избрания от него Schweppes продукт.  

Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

  • Качи заснетото визуално-съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram.

  • Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейла, както и задължителните хаштагове: #HomeMasters2024 и #CCHBC

  • Каченото визуално-съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters . Заснетото визуално съдържание може да бъде качено директно в платформата, ако той няма публичен профил в социалната мрежа Instagram.

Критерии за визуално съдържание:

  • Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео

  • В него трябва да има присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от рецептата, както и задължителният продукт по избор на Schweppes

  • Във визията НЕ трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

  • Във визията НЕ трябва да има присъствие на други хора, освен участника

  • Във визията НЕ трябва да се показва консумация

Критерии за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

  • Името на коктейла

  • Описание на рецептата на създадения коктейл и продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

  • Включване на хаштагове: #homemasters2024, #CCHBC

  • Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

За да може Участникът да се включи в Състезанието, неговата творба НЕ ТРЯБВА да:

● съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

● има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

● уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

● рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

● изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

● свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;

● съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;

● рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

● съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

● нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

● препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

● съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

● бъде обект на чуждо авторско право;

● се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на напитки, разпространявани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

● омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг на Първокласни спиртни напитки.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно в тези Официални правила. Творби, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани, а връзките към тях ще бъдат премахвани от https://mybar.bg/homemasters.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Одобрение на участниците в Етап 1:

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към следващ етап, в случай че неговата творба не е в разрез горепосочените изисквания.

Това одобрение ще се проведе в периода: 01.07-07.07.2024г., като след него одобрените участници ще получат информативен имейл за продължаване към етап 2 и гласуването.

  • Гласуване от жури и публика за споделените коктейли от Участниците

Продължителност и срокове – Гласуване от публиката: 08.07 – 21.07.2024г.

След края на Етап 1,  предоставени линкове от всеки одобрен да продължи в Етап 2 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters , където публиката на сайта ще може да гласува за тях. 

Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове за „Своя коктейл“ в платформата на Състезанието  “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters

Механизъм за гласуване от публиката в Състезанието

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.3. и да извърши, в рамките на периода на Етап 2, следните действия:

  • Да натисне бутон „VOTE”;

  • Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://mybar.bg/homemasters , чрез който да се осъществи гласуването, а регистрацията е необходима с цел да се проследи спазването на ограничението за до 3 гласа на един гласуващ съгласно описаното по-долу и спазване на настоящите Официални правила. 

  • След направена успешна регистрация на платформата https://mybar.bg/homemasters, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия период от гласуването.

  • Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:
   • За един и същи участник

    • За двама или трима участници.

Гласуването е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт. 

Един Гласуващ участник има право на общо 3 гласа за целия период на гласуване, които могат да се използват по преценка на гласуващия.

Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието, включително използване на платформи за създаване на временни/инстантни имейли.

Гласовете получени от гласуването от публика ще бъдат зачетени като „точки“ при междинното класиране (напр. 100 гласа = 100 точки).

Продължителност и срокове – Гласуване от жури: 08.07 – 21.07.2024г.

Успоредно на гласуването от публиката ще се проведе гласуване от жури. Форматът (участниците) на журито ще се обяви непосредствено преди гласуването, но не по-късно от 01.07.2024г.

Критерии за оценяване от страна на журито:

  • Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 25т. (Дали присъстват задължителните продукти описани в Официалните правила – алкохолни и безалкохолни)

  • Креативност на рецептата в описанието на публикацията – 25т. (Какво е съдържанието на самата рецепта)

  • Атрактивно визуално представяне на коктейла – 25т.

  • Атрактивно представяне на участника пред камера при използване на видео формат – 25т.

Максимален брой точки: 100т.

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.

6.1.4 Междинно класиране

След акумулиране на точките от страна на журито и приключване на гласуването от страна на публиката, точките на участниците ще бъдат събрани и ще се образува междинно класиране.

Първите 10 (десет) участници събрали най-много точки ще получат бармански комплект от Schweppes.

Всички участници имат възможност да продължат към Етап 2 или да запазят точките само от етап 1 за финалното класиране и награждаване.

6.2.1. Етап 2 – Създаване на домашен бар (HOME BAR) с меню и пресъздаване на обстановка.

6.2.2. Информация за Етап 2

Продължителност и срокове на ЕТАП 2: стартира в 00:01 на 25.07.2024г. и продължава до 23:59ч. на 25.08.2024г.

Пресъздаване на домашен бар:В този етап, участникът трябва да пресъздаде, както атмосферно, тематично, така и чрез коктейлно меню – бар в домашна обстановка. Поставяйки се в ситуация на домакин, който кани гости, Участникът може да избере тематика по избор за своя домашен бар (Home Bar), както и е необходимо да подготви коктейлно меню (включващо повече от един коктейл) с рецепти на коктейли, в които задължително са включени сезонни български продукти за създаването им.

Чрез визуално съдържание (снимка или видео по избор), Участникът трябва да покаже как изглежда домашния бар, спрямо критериите описани по-долу в официалните правила, как изглеждат направените коктейли и как изглежда менюто (по преценка на Участника)

Коктейлно меню: При направата на коктейлно меню, Участникът трябва да изпълни изискванията за участие спрямо използваните безалкохолни и алкохолни продукти посочени в тези Официални правила, както и да спази тематиката за коктейли – използване на сезонни български продукти

Създадените коктейли за менюта е необходимо да съдържат един или повече от следните алкохолни продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, както следва: Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal 1888, Bombay Sapphire, Jägermeister, Martini

Задължителен безалкохолен продукт в изграждането на рецептите е Schweppes (без значение вида и разфасовката).

За участие в Състезанието не си изисква покупка на продукт.

6.2.3. Механика за участие:

Ако участник е участвал в етап 1, то той трябва да използва същият имейл адрес, с който е направил регистрацията в етап 1.

  • Заснеме видео/фото-съдържание на това как приготвя и пресъздава домашен бар, включително тематика на бара, атмосфера, коктейли и коктейлно меню. 

Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

  • Качи заснетото визуално-съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram.

  • Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейлите, както и задължителните хаштагове: #HomeMasters2024 и #CCHBC

  • Каченото визуално-съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters . Заснетото визуално съдържание може да бъде качено директно в платформата, ако той няма публичен профил в социалната мрежа Facebook/Instagram.

Критерии за визуално съдържание:

  • Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео

  • В него трябва да има присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от рецептата, както и задължителният продукт по избор на Schweppes

  • Във визията НЕ трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

  • Във визията НЕ трябва да има присъствие на други хора, освен участника

  • Във визията НЕ трябва да се показва консумация

Критерии за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

  • Описание на тематиката за атмосферата на бара, която участникът е избрал – как е пресъздал усещането за бар по своя преценка.

  • Описание на коктейлното меню (рецептите за коктейли) и продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

  • Включване на хаштагове: #homemasters2024, #CCHBC

  • Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

За да може Участникът да се включи в Състезанието, неговата творба НЕ ТРЯБВА да:

● съдържа порнографско или нецензурно съдържание;

● има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;

● уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

● рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;

● изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;

● свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;

● съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;

● рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;

● съдържа някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

● нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;

● препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

● съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

● бъде обект на чуждо авторско право;

● се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на напитки, разпространявани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;

● омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики, в това число за отговорен маркетинг на Първокласни спиртни напитки.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на предварително зададените от Организатора изисквания, описани подробно в тези Официални правила. Творби, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани, а връзките към тях ще бъдат премахвани от https://mybar.bg/homemasters.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Одобрение на участниците в Етап 2:

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към следващ етап, в случай че неговата творба не е в разрез горепосочените изисквания.

Това одобрение ще се проведе в периода: 26.08-29.08.2024г., като след него, одобрените участници ще получат информативен имейл за продължаване гласуването.

  • Гласуване от жури и публика за споделените коктейли от Участниците

Продължителност и срокове – Гласуване от публиката: 30.08 – 15.09.2024г.

След края на Етап 2, предоставени линкове от всеки одобрен да продължи участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters , където публиката на сайта ще може да гласува за тях. 

Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове за „Своя коктейл“ в платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters

Механизъм за гласуване от публиката в Състезанието

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.3. и да извърши, в рамките на периода на Етап 2, следните действия:

  • Да натисне бутон „VOTE”;

  • Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://mybar.bg/homemasters , чрез който да се осъществи гласуването, а регистрацията е необходима с цел да се проследи спазването на ограничението за до 3 гласа на един гласуващ съгласно описаното по-долу и спазване на настоящите Официални правила. 

  • След направена успешна регистрация на платформата https://mybar.bg/homemasters, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия период от гласуването.

  • Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:
   • За един и същи участник

    • За двама или трима участници.

Гласуването е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт. 

Един Гласуващ участник има право на общо 3 гласа за целия период на гласуване, които могат да се използват по преценка на гласуващия.

Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието, включително използване на платформи за създаване на временни/инстантни имейли.

Гласовете получени от гласуването от публика ще бъдат зачетени като „точки“ при междинното класиране (напр. 100 гласа = 100 точки).

Продължителност и срокове – Гласуване от жури: 30.08 – 15.09.2024г.

Успоредно на гласуването от публиката ще се проведе гласуване от жури. Форматът (участниците) на журито ще се обяви непосредствено преди гласуването, но не по-късно от 20.08.2024г.

Критерии за оценяване от страна на журито:

  • Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 30т. (Дали присъстват задължителните продукти описани в Официалните правила – алкохолни и безалкохолни)

  • Креативност на домашния бар (атмосфера, избрана тематика) – 30т.

  • Креативност на менюто в описанието на публикацията – 30т. (Да е спазена тематиката за сезонни български продукти)

  • Атрактивно визуално представяне на коктейлите – 30т.

  • Атрактивно представяне на участника пред камера при използване на видео формат – 30т.

Максимален брой точки: 150т.

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

След акумулиране на точките от страна на журито и приключване на гласуването от страна на публиката, точките на участниците от етап 2, ще бъдат събрани с точките получени през етап 1 (В случай, че участник включил се в двата етапа е използвал един и същ имейл за регистрация). – изготвяне на финално Класиране.

Първите трима участници, събрали най-много точки след 2-та етапа се класират съответно на първо, второ и трето място. Класацията ще бъде споделена на платформата https://mybar.bg/homemasters

7.1. Награди, които се предоставят на печелившите:

  • 3-то място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 1 000 лв.

  • 2-ро място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 2 000 лв.

  • 1-во място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 3 000 лв.

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4. Тук посочените награди от точка 7.1. са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в част. 8.7. от настоящите правила.

7.5. Наградата подаръчен ваучер – GiftCard описана в т. 7.1. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена е за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от септември месец 2023г., като конкретният срок на валидност е изписан на лицевата ѝ страна. Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и събрали най-много гласове в Състезанието, изчислени и класирани по начина, описан по-горе.   

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Състезанието

8.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът за спечелената от него награда

8.3. Спечелилият Награда от точка 7.1. ще бъде помолени да предостави своите три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация Кока-Кола ХБК България поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

8.4. Наградите ще бъдат предоставени на финала на Състезанието BarMasters, провеждащ се на 26.09.2024г. в град София. Допълнително локацията ще бъде споделена с печелившите. Ако печелившите не могат да присъстват, то Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 30.09.2024г.

8.5. Участникът ще бъде необходимо да предостави в срок до 5 дни след поискване адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер. В случай че представител на Организатора или Партньора не е могъл да се свърже с печеливш за да получи адрес, на който да му бъде доставена наградата, или печелившият не е предоставил пълен и точен адрес в посочения по-горе срок, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни след приключване на Състезанието и обявяването на печелившите, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

8.6. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, и/или печелившият не представи за справка лична карта, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила, Организаторът не му предоставя наградата и не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

8.7. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за три имена и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите (в случай че печелившият не посети събитието на което да му бъде връчена лично, съгласно описаното по-горе), както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

8.8. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност

8.9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

8.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, транспорт, аксесоари, облекло, покупки на продукти, материали и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда.

9.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците.

9.4. (1) Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качено авторското произведение на участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://mybar.bg/homemasters, както и същото да бъде популяризирано след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на автора-участник от страна на Организатора или Партньора.

9.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

9.8. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, такси за услуги на трети лица, стойност на закупени продукти и материали и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда. 

10.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците и/или неспазване от страна на участниците условия за ползване на услуги и/или платформи на трети лица (Facebook и Instagram).

10.4. (1) Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на създаване, разпространение, ползване и участие в Състезанието с видеа по предвидения в настоящите Официални правила начин.

(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качео Видеото, създадено от участника, същият декларира  изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://mybar.bg/homemasters, както и същото да бъде популяризирано в срок до Година след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на участника и/или на трети лица от страна на Организатора или Партньора.

10.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да уведомява участници, че не са печеливши.

10.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

10.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в тези Официалните правила.

10.8. Организаторът няма да носи отговорност за не предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник/ гласуващ, Организаторът има право да го лиши от участие в състезанието или определяне на печеливши и награди в Състезанието. В тези случаи на участниците и гласуващите не се дължи уведомление или компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в това Състезание участниците и гласуващите разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник/гласуващ и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за гласуване, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник/гласуващ може да прекрати участието си в Състезанието като се свърже с Партньора на имейл адрес: barmasters@mybar.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://mybar.bg/homemasters, както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Промоция участниците/гласуващите декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

  • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

  • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

  • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

  • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

  • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

  • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

  • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

  • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка със Състезанието, а също и в период от 1 година след края й.

ЧАСТ 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Организаторът може да прекрати Състезанието, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците/ гласуващите не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.

Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

С включването си в Състезанието, участниците, съответно гласуващите приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила